Dyskusje

Zapraszamy do dyskusji na podane niżej tematy.
Aby dołączyć do dyskusji, należy kliknąć odpowiedni link, przeczytać tekst (lub teksty) będące przedmiotem dyskusji, a następnie dodać swój komentarz (na samym dole strony).

Otwarte dyskusje

♦   Czy Alan Turing jest uniwersalną maszyną Turinga?
[dyskusja nad referatem Witolda Marciszewskiego]

♦   O różnych sposobach rozumienia analogowości w informatyce?
[dyskusja nad referatem Pawła Stacewicza]

♦   Cyfrowa rewolucja w nauce a cyfrowa rewolucja cywilizacyjna
[dyskusja nad referatem Sławomira Leciejewskiego]

♦   Czym jest informacyjny realizm strukturalny?
[dyskusja nad referatem Romana Krzanowskiego]

♦   Reizm a ontologiczny status informacji
[dyskusja nad referatem Jana Czerniawskiego]

Możliwość komentowania jest wyłączona.