Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji dr. inż. Romanem M. Krzanowskim (phil.computing@upjp2.edu.pl)

W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą:
♦   dr hab. Paweł Polak (UPJPII)
♦   dr hab. Adam Olszewski, prof. UPJPII (UPJPII)
♦   dr Robert Janusz (Akademia Ignatianum)

Za stronę internetową Konferencji odpowiadają:
♦   dr inż. Paweł Stacewicz i Jarosław Sokołowski (Politechnika Warszawska)

Możliwość komentowania jest wyłączona.