Marek Janasz (UP)
Schemat wybranych automatycznych dowodów twierdzeń geometrii elementarnej

Celem referatu jest zaprezentowanie propozycji wyabstrahowanego schematu mechanicznych dowodów twierdzeń w oparciu o metody automatycznego dowodzenia w geometrii elementarnej. W wyniku przeprowadzonych metodami syntetycznymi rozumowań otrzymane dowody formalne mogą zostać poddane analizie, ze względu na ich stosunkową czytelność (w odróżnieniu do dowodów przeprowadzanych drogą algebraiczną).

Możliwość komentowania jest wyłączona.