Radosław Siedliński (PJATK)
Maszyna Turinga a ewolucja. Krytyczna prezentacja metabiologii Gregory Chaitina

Referat poświęcony będzie projektowi tzw. „metabiologii” autorstwa Gregory Chaitina. Stworzoną przez siebie metabiologię rozumie Chaitin jako obszar paralelny wobec biologii i zajmujący się badaniem losowej ewolucji sztucznego oprogramowania (programów komputerowych) w miejsce badania oprogramowania naturalnego (DNA), którym od dawna zajmuje się biologia.
Celem tak zakreślonej dyscypliny ma być odsłonięcie głębokich matematycznych struktur biologii oraz ukazanie ukrytego, matematycznego rdzenia wszelkiego rodzaju procesów życia. Ażeby cel ów osiągnąć, Chaitin konstruuje uproszczony matematyczny model procesów ewolucji biologicznej, w którym hipotetyczne organizmy modelowane są przez maszynę Turinga (program komputerowy) a następnie ewoluowane w kierunku osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu dostosowania. Do modelowania rywalizacji między kolejnymi kolejnymi generacjami organizmów-programów Chaitin używa funkcji Pracowitego Bobra.
Metabiologia jest zatem efektem zastosowania fundamentalnych pojęć informatycznych (maszyna Turinga, algorytm, program) do opisu funkcjonowania obiektów ożywionych. Jest również śmiałą próbą poszerzenia zakresu stosowalności pojęcia „życie” daleko poza obszar wyznaczony przez nauki biologiczne. Tym samym rozumieć ją można jako swoistą teorię – czy raczej filozofię – Sztucznego Życia (Artificial Life).
Odczyt mój będzie dwuczęściowy: najpierw zaprezentuję podstawowe założenia metabiologii, następnie zaś przedstawię jej krytykę wskazującą na poważne ograniczenia i rozmaite luki. Ostatecznie pokażę dlaczego metabiologii nie udaje się zrealizować stawianego przed nią celu, jakim jest bycie trafnym modelem matematycznym ewolucji w drodze doboru naturalnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.