strona główna Cafe Aleph

Dynamika Cywilizacji

Rocznik 2012

Ta strona jest częścią katalogu w czytelni Cafe Aleph. Niektóre pozycje są pomyślane jako zagajenia dyskusji, na co wskazuje poprzedzenie tytułu obrazkiem fragmentu agory, na której Ateńczycy toczyli swe spory i pogawędki. Kieruje on do blogu Polemiki i Rozmówki, gdzie jest miejsce na krytyczne komentarze Czytelników.


Dynamika cywilizacji a światopogląd informatyczny
Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Kultura duchowa a kultura materialna
      Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Cywilizacja liberalna a świat zachodni
      Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Projekt kosmiczny firmy SpaceX
      Impuls do refleksji nad światowym przywództwem Ameryki
      oraz prowincjonalizmem świadomości politycznej w Polsce
                                   Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Wolny rynek jako system przetwarzania informacji
      Uwagi w nawiązaniu do sporu Hayek-Lange

      Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Motywowanie oponenta zyskiem jako strategia argumentacyjna?
      Głos w dyskusji na konferencji "Retoryka Stosowana" (UKSW, marzec 2012)
      Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Dylemat Europy:
      czy zwyciężanie w wyścigu ekonomicznym czyni ją przyjazną człowiekowi?

      Andrzej Paszewski

Karel Čapek o cywilizacji jaszczurów - fragment ze wstępu do książki "Inwazja jaszczurów" (1936).


do góry