Przejście do nowej wersji

calculemus 1 grudnia 2011

Witamy w Cafe Aleph

Witold MarciszewskiW kawiarniach, pubach czy salonach krzewiło się życie intelektualne Europy, rodziły się i ścierały poglądy naukowe, artystyczne, polityczne. Na znak łączności z tą tradycją nazwaliśmy tę witrynę "Cafe". "Aleph" to druga część nazwy,a powód takiego nazwania wyjaśnia się w tekście Czemu "Aleph"?

Cafe Aleph to połączenie miejsca dyskusji, w formie blogu akademickiego, z czymś w rodzaju czytelni, w której gromadzi się pomocną do dyskusji wiedzę. Łącznie z angielskim odpowiednikiem tej witryny tworzy to następującą strukturę.

W sławnych centrach kultury, jak Londyn, Paryż czy Wiedeń, wśród gęsto rozsianych kawiarń pojawiało się samorzutnie takie zróżnicowanie, że każda miała swoją osobliwość, gdy idzie o profesję bywalców. W jednych bywali najchętniej artyści, w innych matematycy, gdzie indziej prawnicy itd. Tak np. w w 17-wiecznym Londynie lokal Grecian, często odwiedzany przez Newtona, gościł przyrodników i matematyków, Lyod's Coffee House był miejscem spotkań przedsiębiorców, w Child's Coffe House rozbrzmiewały dysputy teologiczne. Przez trzy pierwsze dekady 20-go wieku elita matematyków uświetniała codziennym bywaniem kawiarnię "Szkocka" we Lwowie.