strona główna Cafe Aleph

Światopogląd informatyczny

Rocznik 2011

 1. Pierwsza polska książka, w której wprowadza się pojęcie światopoglądu informatycznego:

  Witold Marciszewski i Paweł Stacewicz: Umysł - Komputer - Świat. O zagadce umysłu z informatycznego puktu widzenia. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011 (zamówienia przyjmuje pod adresem: sklep@exit.pl).

  Paweł Gładziejewski: Recenzja książki "Umysł - Komputer - Świat zamieszczona w "AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej".

  Pozycje 2-10 są to wybrane fragmenty w/w książki.

 2. Okładka książki

 3. Strona tytułowa i Spis treści.

 4. O informatycznej inżynierii umysłu czyli autorska zachęta do przeczytania książki.
  Paweł Stacewicz (PDF)

 5. Czy umysł jest liczbą?
  Paweł Stacewicz (PDF)
  Jest to początkowy fragment eseju. Jego kontynuacja w książce pokazuje, jak za sprawą maszyn Turinga
  i będących dziś ich wcieleniem komputerów cyfrowych, abstrakcyjny świat liczb styka się z naszym umysłem.

 6. Czy komputery mogą być nieobliczalne?
  Paweł Stacewicz (PDF)

 7. Czy powstaną maszyny autonomiczne?
  Paweł Stacewicz (PDF)

 8. Światopogląd informatyczny czyli informatyzm.
  Witold Marciszewski (PDF)

 9. Moc obliczeniowa a cyfrowo-analogowy dualizm.
  Witold Marciszewski (PDF)

 10. Dynamika umysłu w perspektywie gödlowskiej.
  Witold Marciszewski (PDF)


  Inne teksty o światopoglądzie informatycznym

 11. Od intuicji do algorytmów drogą prób i błędów
  Szkic do światopoglądu informatycznego.

  Witold Marciszewski (HTML)

 12. Fizykalizacja języka przez kodowanie arytmetyczne w notacji binarnej.
  Witold Marciszewski - Odczyt na konferencji dedykowanej prof. Mieczysławowi Omyle, Instytut Filozofii UW, 12-13 grudnia 2011. (HTML)

 13. Turing o tym, co nieobliczalne. -- Cytaty z artykułu o Turingu autorstwa Andrew Hodgesa w "Stanford Encyclopedia of Philosophy". (HTML)

 14. Karl Popper o ewolucji i cudzie emergencji. (HTML)