strona główna Cafe Aleph

Światopogląd informatyczny

Rocznik 2012

Ta strona jest częścią katalogu w czytelni Cafe Aleph. Niektóre pozycje są pomyślane jako zagajenia dyskusji, na co wskazuje poprzedzenie tytułu obrazkiem fragmentu agory, na której Ateńczycy toczyli swe spory i pogawędki. Kieruje on do blogu Polemiki i Rozmówki, gdzie jest miejsce na krytyczne komentarze Czytelników.

Polemiki i Rozmówki
"Mathesis Universalis" na nasze czasy. Wkład Fregego, Cantora i Gödla.
Witold Marciszewski
      Artykuł opublikowany w periodyku "Zagadnienia Naukoznawstwa" Nr 4 (190), 2011.

Gödlowski racjonalizm informatyczny na tle projektu "Mathesis Universalis".
Witold Marciszewski * Fragmenty będącego w przygotowaniu tekstu
zgłoszonego do Sekcji Epistemologii Polskiego Zjazdu Filozoficznego, 2012.

Polemiki i Rozmówki
Problem złożoności obliczeniowej świata w "De arte combinatoria".
Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Problem stopu na przykładzie logiki predykatów pierwszego rzędu.
Witold Marciszewski

O pojęciu informacji. Dyskusyjne zaproszenie do dyskusji.
Paweł Stacewicz
Fragment eseju pt. "Czy komputery przetwarzają informację?" w książce W. Marciszewskiego i P. Stacewicza:
"Umysł - Komputer - Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia", 2011.

Co łączy umysł z teorią liczb?
Paweł Stacewicz

O modelowaniu informatycznym
ze szczególnym odniesieniem do badań nad sztuczną inteligencją.
Paweł Stacewicz, André Włodarczyk

Wariacje na temat monadologii Leibniza. Informatyczno-dynamiczna natura umysłu.
Witold Marciszewski
Miejsce na dyskusję nad tym tematem: w blogu Polemiki i Rozmówki.

Głos dyplomowanego humanisty w sprawie nauczania matematyki.
Witold Marciszewski
Miejsce na dyskusję nad tym tematem: w blogu Polemiki i Rozmówki.

O pewnym stosunku między matematyką i filozofią
w świetle twierdzenia o nierozstrzygalności arytmetyki

Witold MarciszewskiW przygotowaniu

Polemiki i Rozmówki
Informatyzm czyli postrzeganie świata
      pod kątem dynamiki przetwarzania informacji.
-- Witold Marciszewski

Polemiki i Rozmówki
Filozofia a nauka. Kilka przykładów
      z dziejów ich wzajemnych relacji.
-- Witold Marciszewski


do góry