CALCULEMUS
Do Strony Głównej Warsztatów VI


Tematy poprzednich Warsztatów Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki

Każdy z warsztatów był powiązany z jakąś rocznicą z historii wzajemnych oddziaływań informatyki i logiki. Ich inicjatorem, poczynając od trzeciej edycji, byŁ Komitet Nauk Filozoficznych PAN wespół z Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku, przy współdziałaniu jeszcze jednego lub więcej ośrodków. Odsyłacze kierują do programów, a w I także do pełnych tekstów odczytów w języku angielskim.

Do początku strony