Paweł Stacewicz (PW)
Światopogląd informatyczny jako protofilozofia informatyczna

Pojęcie światopoglądu informatycznego (w skrócie ŚPIN) – jako inspirowanej informatycznie wizji świata, która ciąży ku nowego typu filozofii (filozofii informatycznej) – zostało wprowadzone w książce „Umysł – Komputer – Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia” (Marciszewski, Stacewicz 2011). Od czasu jej wydania jest ono rozwijane w dyskusyjnym blogu akademickim Cafe Aleph, a ponadto w różnych cząstkowych artykułach i monografiach naukowych (np. w książce pt. „Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego” z roku 2015, pod redakcją P. Stacewicza).

Przygotowany na konferencję referat obejmuje: 1) wstępne rozróżnienia pojęciowe (np. światopogląd a filozofia, światopogląd a świato-ogląd), 2) zwięzłą charakterystykę ŚPIN jako klasy prefilozoficznych przekonań (wraz z określeniem przykładowych tez, wyznaczających jądro tej klasy), 3) objaśnienie tezy, iż różne wersje ŚPIN mogą stanowić wstęp do uprawianej systematycznie filozofii informatycznej (tj. filozofii opisującej świat za pomocą pojęć informatycznych i podejmującej problemy inspirowane informatycznie).

Ze względu na ostatni punkt referat będzie rozwijał jeden ze sposobów rozumienia hasła „Filozofia w informatyce” – sposób, zgodnie z którym w informatyce (jej pojęciach i dokonaniach) tkwi znaczący filozoficzny potencjał.

Możliwość komentowania jest wyłączona.