HOMO INFORMATICUS 3.0
Zaproszenie na konferencję

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji
mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową

HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Jednym z głównych celów trzeciej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. Chcielibyśmy zatem zaprosić uczestników do interdyscyplinarnych analiz społecznego wymiaru rewolucji informatycznej…

Więcej informacji:
http://filozofia.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/10/HI3-zaproszenie.pdf
http://filozofia.amu.edu.pl/dzialalnosc/homo-informaticus-3-0-informatyka-czlowiek-spoleczenstwo/

2 odpowiedzi na „HOMO INFORMATICUS 3.0
Zaproszenie na konferencję

 1. Termin konferencji: 4-5 grudnia 2015 r.

  Miejsce konferencji: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Termin nadsyłania zgłoszeń (temat oraz abstrakt): 10 listopada 2015 r.

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretarza konferencji mgr Marty Huk: martahuk@mp.pl

 2. Korzystając z możliwości dyskusji, chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma uwagami na temat intrygującej nazwy anonsowanej wyżej Konferencji, tj. HOMO INFORMATICUS.

  W moim odczuciu jest to nazwa wysoce metaforyczna, a przez to silnie przemawiająca do wyobraźni. Jej metaforyczność polega, po pierwsze, na usytuowaniu człowieka w sferze informatyki i informatycznych technologii, po drugie zaś — na wzbudzaniu rozmaitych skojarzeń, które określają bliżej człowieka współczesnego (także jego przyszłość).

  W moim przypadku są to następujące skojarzenia:

  1) skojarzenie technologiczno-cywilizacyjne: człowiek współczesny żyje w świecie przenikniętym na wskroś informacją, informatyką i jej zastosowaniami; coraz większa część jego aktywności (tak prywatnej, jak zawodowej) polega na zdobywaniu, selekcjonowaniu i przekazywaniu informacji; technologie informatyczne stały się dlań elementem życiowo niezbędnym: za ich pośrednictwem wchodzi w relacje z innymi, zdobywa wiedzę, realizuje własne ambicje etc.

  2) skojarzenie filozoficzno-światopoglądowe: człowiek współczesny, chcąc nie chcąc, opisuje świat w kategoriach informacyjno-informatycznych, np. wyodrębnia w organizmach część informacyjną (kod DNA), zastanawia się nad podobieństwem umysłu do komputera, postrzega informację jako trzeci, obok materii i energii, element konstytutywny świata; innymi słowy: człowiek współczesny żywi jakąś formę informatycznego światopoglądu.
  [ w tej sprawie warto przeczytać niektóre wpisy z bloga Cafe Aleph, np. http://marciszewski.eu/?p=8224 oraz http://marciszewski.eu/?p=6729 ]

  3) skojarzenie futurystyczne: człowiek współczesny może stać się fizycznym homo informaticus, to znaczy zastępując pewne części swojego ciała (również mózgu) wytworzonymi sztucznie układami do przetwarzania informacji, może przeobrazić się w organiczno-maszynową hybrydę (o większych możliwościach poznawczo-praktycznych niż homo sapiens).

  Już powyższa próbka moich spontanicznych skojarzeń ukazuje metaforyczny potencjał określenia HOMO INFORMATICUS.
  Ciekaw jestem innych skojarzeń i uwag…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *