Dyskusje

Zapraszamy do dyskusji na podane niżej tematy.
Aby dołączyć do dyskusji, należy kliknąć odpowiedni link, przeczytać tekst (lub teksty) będące przedmiotem dyskusji, a następnie dodać swój komentarz.

Otwarte dyskusje

♦  O pojęciu informacji
[dyskusja nad niektórymi referatami z sesji  Filozofia informacji]

  O autonomii maszyn
[dyskusja nad referatem Anny Sarosiek]

♦  Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych
[dyskusja nad komunikatem Sławomira Leciejewskiego]

♦  Homo Informaticus
[zaproszenie na konferencję z możliwością dyskusji]

♦  Rozumowania oglądowe vs sformalizowane
[dyskusja nad referatem Witolda Marciszewskiego]

Możliwość komentowania jest wyłączona.