Program

Na tej stronie podajemy godziny kolejnych referatów.
Rozbudowane abstrakty referatów można obejrzeć na zakładce Referaty.

10:00  Otwarcie Konferencji przez prof. Zbigniewa Króla (dziekana wydziału WAiNS PW)

SESJA I
Filozofia w logice
[prowadzący: prof. Andrzej Biłat]

10:15-10:45    Witold Marciszewski,  Rozumowania oglądowe a rozumowania sformalizowane
10:45-11:15     Anna Wójtowicz,  Heurystyka – błąd czy metoda?
11:15-11:45      Joanna Golińska-Pilarek,  Automatyzacja wnioskowań z wykorzystaniem relacyjnych
                            systemów dual tableau
11:45-12-15     Robert Piechowicz,  Trust-logic jako podstawa formalizacji wypowiedzi
12-15-12-30    Dariusz Piętka,  O różnych sposobach rozumowania przez analogię

Przerwa kawowa (12:30-12:45)

SESJA II
Filozofia w informatyce
[prowadzący: dr hab. Paweł Polak]

12:45-13-15     Jerzy Mycka,  Pojęcie efektywności w odniesieniu do Cantorowskiej i aksjomatycznej
                             teorii mnogości
13:15-13:45     Adam Olszewski,  Intuicyjne pojęcie funkcji
13:45-14:15     Józef Lubacz,  O ontologiczności informatyki
14:15-14.45     Paweł Polak,  Obliczenia naturalne – krytyczne spojrzenie z filozoficznego punktu widzenia
14:45-15.15     Anna Sarosiek,  Autonomia maszyn z punktu widzenia klasycznego i biosemiotycznego
                            podejścia do sztucznej inteligencji

Przerwa obiadowa (do 16.30)

SESJA III
Filozofia informacji
[prowadzący: dr inż. Paweł Stacewicz]

16:30-16:40    Paweł Stacewicz,  O redukcji informacji do danych
16:40-17:10     Marek Hetmański,  Metafory informacyjne
17:10-17:40     Roman Krzanowski,  Koncept informacji T. Stoniera i jego implikacje
17:40-18.10     Andre Włodarczyk,  Informacja a komunikat
18:10-18:40    Radosław Siedliński,  O rozumieniu informacji w biologii

18:40-19:10    Wykład specjalny
Krzysztof Urbaniak, Michał Babula
O zastosowaniu narzędzi informatycznych w e-administracji

Możliwość komentowania jest wyłączona.