Terminy

Planując uczestnictwo w Konferencji, należy wziąć pod uwagę następujący harmonogram:

 • do dnia 15.06.2015
  już zadeklarowani uczestnicy Konferencji powinni przesłać krótkie anonse swoich referatów
 • do dnia 15.09.2015
  uczestnicy Konferencji powinni  przesłać abstrakty swoich referatów
 • w dniu 15.09. 2015
  nastąpi ostateczne zamknięcie listy referatów;
  zostanie określona forma poszczególnych referatów (komunikat, referat, publikacja na stronie Konferencji)
 • do dnia 15.10.2015
  uczestnicy deklarujący chęć dyskusji internetowej powinni przesłać:
  a) krótkie wpisy inicjujące dyskusje nad swoimi referatami,
  b) pełne teksty swoich referatów  (do umieszczenia na stronie),
  c) linki do 3 internetowych lektur pomocniczych (ułatwiających dyskusję na stronie).

Uwaga. Osoby, które będą uczestniczyć w Konferencji w trybie „wygłoszenia krótkiego komunikatu” lub w trybie „przedstawienia tekstu do dyskusji (bez referowania go w trakcie obrad)”, są zobligowane do przygotowania swoich referatów do internetowej dyskusji (zob. punkty a)-c) powyżej).

Możliwość komentowania jest wyłączona.