LECTORIUM CALCULEMUS

Prof. Witold Marciszewski

Międzynarodowe Stosunki Kulturalne
Zagadnienia wybrane


Wykład dla III roku studiów
"Stosunki Międzynarodowe", WSAP w Białymstoku
2011/2012Gmach Collegium Maius UJ to świadek i symbol wiekowych stosunków kulturalnych między narodami Europy. Jego styl późno gotycki przybył do Polski z zachodu, profesorowie pobierali nauki w zachodnich akademiach. Niebawem zaś akademia krakowska dała światu Mikołaja Kopernika, pioniera nowożytnych nauk przyrodniczych, a także Pawła Włodkowica -- pioniera prawa międzynarodowego. Budowla ta przypomina, że kultura nie jest zjawiskiem lokalnym czy plemiennym, ale rzeczywistością o zasięgu uniwersalnym. Tak w skali geograficznej, jak i w skali nieprzebranej różnorodności dzieł umysłu.

SPIS TREŚCI