Tematykę naszego portalu odczytujemy z otwierającej go tytułowej grafiki. Grecki portyk, w którym mógł przechadzać się Sokrates, przypomina, że już wtedy kiełkowały myśli, które po wiekach bujnego rozwoju owocują we współczesnej nauce logiczno-informatyczną ideą obliczalności. Były to myśli o kontinuum (pitagorejczycy), o formalizacji rozumowań (Arystoteles), o mechanizmach dedukcji i algorytmu (Euklides). Pojęcie obliczalności znajduje się u podstaw wiedzy o efektywnym przetwarzaniu informacji  jako procesu rozwiązywania problemów poznawczych i decyzyjnych.

Po prawej stronie naszej ikony wychylają się z tła trzej nowożytni myśliciele, którzy nadali pojęciu obliczania  sens tak ścisły matematycznie i głęboki filozoficznie, że słowo calculemus (obliczajmy!) staje się hasłem przyjmowanym przez coraz więcej dyscyplin.

Hasło to rzucił Gottfried Wilhelm Leibniz (pierwszy od lewej), 1646-1716, wraz z projektem arytmetyzacji i mechanizacji logiki jako środka rozstrzygania wszelkich  spornych problemów. Projekt arytmetyzacji logiki zrealizowali Kurt Gödel (pierwszy z prawej) w 1931 i Alan Turing w 1936.

Turing obmyślił abstrakcyjną maszynę jako uniwersalny model obliczeń, realizowany dziś fizycznie przez komputer cyfrowy.
Maszynę Turinga przyjmują niektórzy za uniwersalny model aktywności umysłu w rozwiązywaniu problemów. Zasadność tej hipotezy to przedmiot burzliwej debaty naukowo-filozoficznej, wielce dzisiaj znaczącej dla kształtowania poglądu na rzeczywistość.

Przekonanie o fundamentalnej doniosłości tej kwestii jest znamieniem światopoglądu informatycznego. W jego ramach pogląd o równoważności umysłu i maszyny, któremu patronuje Turing, ma silnego oponenta w Gödlu z jego poglądem o priorytecie umysłu jako siły twórczej, której wytworem są maszyny.

Zapraszamy do wspólnego myślenia zwolenników jednej i drugiej opcji. Miejscem dyskusji są blogi ,,Cafe Aleph” (po polsku) i ,,Our Pub” (po angielsku), każdy wsparty tekstową bazą danych zwaną lektorium. Teksty w wersji angielskiej mogą się ubiegać o publikację w periodyku Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (pod auspicjami de Gruytera), powiązanym kooperacyjnie z naszym portalem.

Bogaty zbiór materiałów dydaktycznych i konferencyjnych oraz artykułów naukowych (np.  w ,,Mathesis Universalis”) i publicystycznych (np. w ,,Kurierze Politycznym”) znajduje się w witrynie, która przez blisko dwie dekady funkcjonowała właśnie pod adresem calulemus.org — nim w roku 2015 została włączona do portalu jako jego zasób archiwalny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.