Strony filozoficzne Witolda Marciszewskiego
witmar@calculemus.org * witold@marciszewski.eu

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) -- wynalazca kalkulatora, twórca arytmetyki binarnej, autor projektu arytmetyzacji logiki i projektu uniwersalnego algorytmicznego języka -- wierzył niezachwianie, że dzięki postępom techniki obliczeniowej oraz logiki każdy problem naukowy będzie rozstrzygalny mechanicznie drogą rachunku. Tej wierze filozof dał wyraz w haśle: calculemus!

Kwestia realności takiego programu i symbiozy ludzi i maszyn, tj. dopełniania się twórczej intuicji oraz pomysłowości ludzkiego umysłu z potęgą obliczeniową maszyn -- to wyzwanie filozoficzne, technologiczne i cywilizacyjne tego wieku.

Niezrównanymi w tych kwestiach przewodnikami są: Kurt Gödel (z lewej) i Alan Turing (z prawej),
ikoną zaś domeny calculemus.org jest otwierający tę stronę obraz kalkulatora Leibniza.


"Cafe Aleph" - Lectorium -- witryna będąca tekstową bazą danych na temat światopoglądu informatycznego, epistemologii, filozofii nauki, filozofii informatyki, filozofii umysłu, etyki, retoryki, filozofii politycznej etc.

Polemiki i Rozmówki w "Cafe Aleph" -- Blog akademicki pod redakcją Witolda Marciszewskiego i Pawła Stacewicza, -- to forum dyskusyjne dla podejmowanych w "Cafe Aleph" zagadnień.
Polemics and Talks in "Cafe Aleph" -- An academic blog edited by Witold Marciszewski and Paweł Stacewicz, intended as a forum to discuss the issues as listed in the previous item.]

Na szyldzie kawiarni widnieje (aleph) - symbol nieskończonych zbiorów liczb. W tej abstrakcyjnej krainie bywalcy "Cafe Aleph" znajdują impuls i materiał do refleksji, ile może zdziałać umysł ludzki zażyły z nieskończonością, a ile zdoła maszyna. Refleksja ta owocuje światopoglądem informatycznym.

[ "Cafe Aleph" - Lectorium -- the website being a text database concerning epistemology, philosophy of science, philosophy of computer science, ethics, rhetoric, political philosophy, informational worldview, liberal worldview, etc.

It from bit? Some links to help our understanding of the universe's computational power.
Witold Marciszewski, 2015 * This sketch hints at a crucial issue of informational worldview as the main subject of Cafe Aleph discussions.

"Our Pub" Library and the academic blog "Our Pub". Jointly, they form integrated sites providing a forum for questions belonging to the intersection of philosophy with logic and compuer science, and the intersection of computationally oriented philosophy with political and economic issues, esp. those concerning Europe.

Lectorium dydaktyczne. Tworzony sukcesywnie w latach 1999-2012 warsztat wykładowcy (sylabusy, wykłady, zadania, odesłania do literatury), głównie z zakresu logiki, metodologii nauk, w szczególności społecznych, oraz filozofii umysłu i informatyki [A lecturer's workshop, being successively created in 1999-2012, comprising logic, methodology of sciences, esp. social sciences, philosophy of mind and of computer science: syllabuses, lectures, exercises, links and references.]

Alfred Tarski, "Wprowadzenie do logiki i do metodologii nauk dedukcyjnych", Warszawa 1994. Klasyczna pozycja podręcznikowej literatury logicznej w przekładzie (Moniki Sujczyńskiej) z angielskiego oryginału z roku 1994. Aktualnie upowszechniana w formacie elektronicznym wraz z aneksem od redaktora wydania polskiego (Witold Marciszewski) poświęconym logice predykatów (dział nie uwzględniony w ujęciu Tarskiego).
[A classical textbook on logic, Polish printed edition 1994, translated into Polish by Monika Sujczyńska from the original "Introduction to Logic and to the Methodology of the Deductive Sciences"; with the Anex by the Editor of Polish version (Witold Marciszewski).]STRONY ARCHIWALNE [ARCHIVE PAGES]

 • Wybrane publikacje Witolda Marciszewskiego w formacie elektronicznym.

 • Mathesis Universalis. On Logic, Mind and Complex Systems: Web Guide and Dialog Forum. Appeared in 1996-2002.

 • Serwis Edytorski czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric ukazującego się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. [Editorial messages concerning the mentioned journal which appears under the auspices of Polish Association for Logic and Philosophy of Science. Free access to the Studies on line.

 • Konferencje (wybór najważniejszych) od roku 2002 organizowane lub współorganizowane przez właściciela tej domeny. [Conferences organized with a considerable contribution of this domain's owner].

 • 2012: IX Polski Zjazd Filozoficzny. Strona sieciowa Zjazdu.

 • LogBank. Some facts concerning logic collected in the period 1995-1998.

 • Witold Marciszewski: "Szkice do współczesnej metodologii nauk społecznych". Książka internetowa. Wyd. Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, Warszawa 2002. [Essays in the Modern Methodology of the Social Sciences].

 • Forum Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki. [Forum for Logic, Informatics and Philosophy of Science].

 • Komitet Nauk Filozoficznych PAN (kadencja 2000-2003). [Philosophical Committee, Polish Academy of Sciences]. Zawiera odsyłacze do serwisów dotyczących filozofii w Polsce.

 • Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki.


  The call CALCULEMUS (let's compute) sums up Gottfried Wilhelm Leibniz's (1646-1716) approach to arguments. It encourages those engaged in a dispute to turn arguments into computing. In this enterprise, they may enjoy assistance of a reasoning machine. Leibniz believed that such a machine can be constructed on the basis of a calculating machine, because - anticipating modern logic - he identified reasoning with computing.

   The picture above presents Leibniz's mechanical calculator which was capable (unlike the earlier machines of Schickard and of Pascal) also of multiplying and dividing; nowadays it is kept in Leibniz's House in Hannover. Leibniz was very proud of his invention, and once he thought of commemorating it with a medal bearing the motto Superior to Man. Though much exaggerated, such a motto might have expressed the idea that, when starting from such a simple prototype, one could gradually attain the level of most advanced reasonings to be carried out by machines (as presently hoped by strong AI). It was also Leibniz who invented binary arithmetic, and so much praised that achievement that designed a medal with the following inscriptions: the model of creation discovered by G.W.L, and one is enough for deriving everything from nothing.

  By choosing this picture as the logo and calculemus as the motto of this domain, one endorses Leibniz's insight as to the power of computing.

  Within this domain there is also a store of documents (English, German, Polish) Aera Informatica concerning information society. This section contains the journal (Polish) Kurier Polityczny which appeared in 1996-1997 to support the ideas of the party "Unia Wolnosci".


  To the top of this page