Kurier Polityczny

    Spis Treści 1997: Nr 6 - Wrzesień

Strona główna


1 9 9 6

S i e r p i e ń
Polskie Sierpnie
1920, 1980

W r z e s i e ń
Polaków 1939
Niemców 1949


P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń


Polecamy wybrane pozycje 1996

L.Balcerowicz
Sens Sierpnia.
S.Bratkowski
Rok 1918 - Ani z kości, ani z popiołów.
M.Friedman
Economic, Human, Political Freedom.
L.Goździk
Byliśmy u siebie.
T.Mazowiecki
Ludzie oczekują od nas prawdy, zgody i nadziei
J.Tischner
Etyka Solidarności po latach.

1 9 9 7

1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5 . Sierpień


Caeterum censeo

Styczeń '97
Nocne uczonych rozmowy w płonącym Berlinie
Luty '97
Czy polityka naukowa jest sprawą dla polityków?
Marzec '97
O najważniejszej dla kraju sprawie przy sposobności świątecznych życzeń
Kwiecień '97
Informatyka a siła militarna

ARCHIWUM ,,KURIERA''


 
Od naszego specjalnego korespondenta
ze stolicy Unii Królestw Galaktyki (Drogi Mlecznej)

WYBORY
W
POLSCE


Tutejsi obserwatorzy polityczni przyjęli wynik wyborów w Polsce, odbytych 21 września roku 1997 (10-miliardowego etc ery galaktycznej) z dużym spokojem i zadowoleniem. Uważają je za niewielki wprawdzie, ale niewątpliwy krok w kierunku przyjęcia naszego kraju do UKG, co nastąpi zapewne niedługo po jego przekształceniu w monarchię.

Tu trzeba wyjaśnić mniej zorientowanym Czytelnikom, że monarchie galaktyczne niewiele mają wspólnego ze znanymi z historii ziemskiej królestwami, gdzie zdarzało się regularnie, że królowie byli przestępcami (o czym zaświadczają dramaty królewskie Szekspira) lub osobnikami mało rozgarniętymi (co potem, w czasach republikańskich, przeniosło się na polityków wybieralnych, ponieważ wybierały je masy także niezbyt rozgarnięte).

W państwach UKG władcy zachowali z dawnych królów trzy cechy.

Po pierwsze, każdy panuje dożywotnio, to znaczy dopóki jest na szczytach swej żywotności umysłowej.

Po drugie, ma absolutne kompetencje decyzyjne, które pięknie harmonizują z demokracją dzięki uzgadnianiu decyzji z pragnieniami ludu za pomocą Internetu Cybertelepatycznego.

Po trzecie, nosi koronę, berło etc, który to zwyczaj został przejęty z Ziemi jako malowniczy i stymulujący turystykę galaktyczną; na każdym dworze ceremonie są inne i turyści lubią je porównywać z ceremoniałem we własnym kraju.

A teraz, o tutejszych komentarzach.

Do Strony Głównej w y d a w c a
Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki

przy pomocy firm sponsorujących
Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"