Kurier Polityczny

    Spis Treści Sierpień 1997, Nr 5.

Strona główna


1 9 9 6

S i e r p i e ń
Polskie Sierpnie
1920, 1980

W r z e s i e ń
Polaków 1939
Niemców 1949


P a ź d z i e r n i k
L i s t o p a d
G r u d z i e ń


Polecamy wybrane pozycje 1996

L.Balcerowicz
Sens Sierpnia.
S.Bratkowski
Rok 1918 - Ani z kości, ani z popiołów.
M.Friedman
Economic, Human, Political Freedom.
L.Goździk
Byliśmy u siebie.
T.Mazowiecki
Ludzie oczekują od nas prawdy, zgody i nadziei
J.Tischner
Etyka Solidarności po latach.

1 9 9 7

S t y c z e ń
L u t y
M a r z e c
K w i e c i e ń


Caeterum censeo

Styczeń '97
Nocne uczonych rozmowy w płonącym Berlinie
Luty '97
Czy polityka naukowa jest sprawą dla polityków?
Marzec '97
O najważniejszej dla kraju sprawie przy sposobności świątecznych życzeń
Kwiecień '97
Informatyka a siła militarna

ARCHIWUM ,,KURIERA''


Głównym tematem tej edycji "Kuriera" (pozycje 1-6) jest
POJĘCIE EUROPY ŚRODKOWEJ I JEGO NOWA AKTUALNOŚĆ.
Punktem wyjścia jest drukowany w lipcu w "Tygodniku Powszechnym" esej Normana Daviesa West Best, East Beast?

1   Światło z Zachodu, mrok ze Wschodu?
      Norman Davies o pojęciu Europy

2     Europa Środkowa -
        wspólnota umysłowa i sąsiedzka

3     Wielkość Rosji i jej dylemat
        Od Piotra Wielkiego do Lenina, i dalej

Różniła Rosję od demokracji Zachodu prosta recepta na stabilność państwa: tym władza będzie silniejsza, a państwo przez to stabilniejsze, im mniej będzie wolno poddanym. Zachód natomiast dokonał odkrycia, że wolność obywateli służy politycznej stabilności.

4     Kiedy państwo jest rozumne?
        Stabilność państwa a wolność jednostki

5     Jak wolność obywateli
        wychodzi na dobre całemu państwu


Caeterum censeo: siła państwa zależy od siły nauki.

6     Polska Szkoła Matematyczna
        Światowy przebój lat międzywojennych

Dwa są potężne filary Cywilizacji Euro-Atlantyckiej - MATEMATYKA i PRAWO. Na pierwszym się wspiera ekploracja przyrody i technika, na drugim organizacja społeczna. Pozycja 6 (powyżej) mówi o mistrzowskim wkładzie Polski w rozwój matematyki w naszym stuleciu. Pozycja 7 (poniżej) porusza problem kultury logicznej i bada jej obecność w aktualnym myśleniu prawniczym w Polsce, czyniąc to na przykładzie niedawnego (28 maja 1997) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności między konstytucją RP a nowelizacją ustawy o planowaniu rodziny,

7     O kulturze prawnej z punktu widzenia logiki

8     Powódź a polityka

Bywa, że zachowanie ludzkie i rozsądne jest zarazem opłacalne politycznie. Powódź stała się dla zachowań polityków testem tych jakości. * Innym jej politycznym aspektem jest międzypaństwowa solidarność w walce z klęska i jej skutkami. * Jeszcze innym jest pojawienie się nowego mocnego dowodu na konieczność współpracy regionalnej w obrębie EUROPY ŚRODKOWEJ; do tego aspektu nawiązuje pozycja 2.


Do Strony Głównej w y d a w c a
Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki
we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

przy pomocy firm sponsorujących
Allo-Allo - usługi internetowe | Aleph - projektowanie stron "Kuriera"